Bc. Andrea Kadučáková

fyzioterapeut

Po ukončený Strednej zdravotníckej školy som absolvovala Katolícku univerzitu v Ružomberku, Fakultu zdravotníctva odbor fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia. Štúdium som úspešne ukončila v roku 2015 štátnou skúškou I. stupňa.
Počas štúdia som vykonávala prax v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku na klinike úrazovej chirurgie, ortopédie, neurológie a neurochirurgie, na oddeleniach fyziatria, balneologia a liečebná rehabilitácia. Svoje vedomosti získané na univerzite som v praxi uplatnila v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, Liečebné kúpele Lúčky a.s.

Po ukončení štúdia som pôsobila v Hoteli Arman***+, kde som praktizovala predovšetkým mäkké a mobilizačné techniky, elektroterapiu a megnetoterapiu, laseroterapiu v rámci ambulantnej liečby, Rôzne druhy masáží, hydrokinezioterapiu – prevádzanie cvikov v bazéne. V súčastnosti som externým zamestnancom súkromnej ortopedickej nemocnice CLINIKA ORTHOPEDICA v odbore fyziatria, liečebná rehabilitácia a balneológia.

V ambulancii sa venujem pacientom po úrazoch, zlomeninách, operáciách kĺbov a chrbtice, ale aj pacientom s bolesťami pohybového systému (chrbtica, svaly, kĺby a končatiny). Zameriavam sa hlavne na uvoľnenie skrátených a posilnenie oslabených svalových skupín, čím sa odstráni svalová nerovnováha (dysbalancia), ktorá je hlavnou príčinou bolestí, ktoré vznikajú denným preťažovaním svalov, nesprávnym sedením v práci, za počítačom, v aute, chôdzi...

Získaný certifikát kineziotaping.